เข้าสู่ระบบ
งานผู้ป่วยนอก

นางสุรีภรณ์ กอเซ็ม

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวบุญญาณี  วัฒนศรีทานัง

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางลักขณา  นามวงษา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกลิ่นผกา  บัวระภา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายจีระพงษ์  สุริโย

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาริกา  มิเลย์

ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

 

นางชูศรี พรมเมือง

 

ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

 

นายอิทธิพล มนตรี

ตำแหน่งพนักงานเปล


 

ออนไลน์

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา