เข้าสู่ระบบ
 กลุ่มงานเทคนิคบริการ

นายเมธารัชต์ กาวี

ตำแหน่ง เภสัชกร

นางสาววนิดา แสนเมือง

ตำแหน่ง เภสัชกร

นายอดิศักดิ์  พิมเห็ม

ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาวภาวิณี  ดอนอินทร์

ตำแหน่ง จ.พ.เภสัชกรรม

นางสาวจุฑามาศ  โสประดิษฐ

ตำแหน่ง  จพ.เภสัชกรรม

นางสาวกิ่งแก้ว  โสกัณทัต

ตำแหน่ง เทคนิคการแพทย์

นายวีระยุทธ  บัวระภา

ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์

นายวิทยะ  ไชยสิทย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นายธนะพัฒน์ พิศาลอัครวรากุล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์


 

ออนไลน์

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา