เข้าสู่ระบบ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018 เวลา 09:12 น.

 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

                                              091                                                      

                                                นางสาวกิ่งแก้ว โสกัณทัต

                                             นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

                   092

                      นายวีระยุทธ บัวระภา

     เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

                    093             

                    นางสาวสายทิพย์ สารมะโน

                       นักเทคนิคการแพทย์แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018 เวลา 11:40 น.
 

ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส