กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
MO19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 09:48 น.

MO19

Attachments:
Download this file (MO19.1.pdf)MO19.1.pdf[ ]24 Kb
Download this file (MO19.17.pdf)MO19.17.pdf[ ]30 Kb
Download this file (MO19.2.pdf)MO19.2.pdf[ ]834 Kb
Download this file (MO19.3.pdf)MO19.3.pdf[ ]15 Kb
Download this file (MO19.4.pdf)MO19.4.pdf[ ]35 Kb
Download this file (MO19.5.pdf)MO19.5.pdf[ ]18 Kb
Download this file (MO19.6.pdf)MO19.6.pdf[ ]133 Kb
Download this file (MO19.8.pdf)MO19.8.pdf[ ]2716 Kb
Download this file (MO19.9.pdf)MO19.9.pdf[ ]17 Kb
 

ออนไลน์

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี