กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
ITA2565
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 MO1 Administrator 305
2 MO2 Administrator 334
3 MO3 Administrator 305
4 MO4 Administrator 364
5 MO5 Administrator 347
6 MO6 Administrator 267
7 MO7 Administrator 245
8 MO8 Administrator 259
9 MO9 Administrator 261
10 MO10 Administrator 246
11 MO11 Administrator 264
12 MO12 Administrator 260
13 MO13 Administrator 249
14 MO14 Administrator 247
15 MO15 Administrator 252
16 MO16 Administrator 241
17 MO17 Administrator 271
18 MO18 Administrator 262
19 MO19 Administrator 244
20 MO20 Administrator 240
21 MO21 Administrator 275
22 MO22 Administrator 250
23 MO23 Administrator 265
24 ITA 2565 Administrator 249
 

ออนไลน์

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี