กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
ITA 2563
ITA 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 ธันวาคม 2019 เวลา 15:34 น.

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Trransparency Assessment) ปี 2562

Attachments:
Download this file (EB 2-3.1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อปีงบ 2563.pdf)EB 2-3.1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อปีงบ 2563.pdf[ ]30005 Kb
Download this file (EB10.pdf)EB10.pdf[ ]3022 Kb
Download this file (EB11.pdf)EB11.pdf[ ]1310 Kb
Download this file (EB13.pdf)EB13.pdf[ ]6127 Kb
Download this file (EB14.pdf)EB14.pdf[ ]3725 Kb
Download this file (EB15.pdf)EB15.pdf[ ]2099 Kb
Download this file (EB16.pdf)EB16.pdf[ ]6445 Kb
Download this file (EB17.pdf)EB17.pdf[ ]3044 Kb
Download this file (EB18.pdf)EB18.pdf[ ]4016 Kb
Download this file (EB19.pdf)EB19.pdf[ ]3938 Kb
Download this file (EB20.pdf)EB20.pdf[ ]6101 Kb
Download this file (EB21.pdf)EB21.pdf[ ]10005 Kb
Download this file (EB22.pdf)EB22.pdf[ ]9611 Kb
Download this file (EB23.pdf)EB23.pdf[ ]6240 Kb
Download this file (EB24.pdf)EB24.pdf[ ]2297 Kb
Download this file (EB25-1.pdf)EB25-1.pdf[ ]5768 Kb
Download this file (EB25.pdf)EB25.pdf[ ]19698 Kb
Download this file (EB26.pdf)EB26.pdf[ ]2091 Kb
Download this file (EB5 .pdf)EB5 .pdf[ ]2175 Kb
Download this file (EB8.pdf)EB8.pdf[ ]4019 Kb
Download this file (กรอบแนวทางการดำเนินการความโปร่งใส.pdf)กรอบแนวทางการดำเนินการความโปร่งใส.pdf[ ]938 Kb
Download this file (คู่มือให้บริการประชาชน.pdf)คู่มือให้บริการประชาชน.pdf[ ]1634 Kb
Download this file (ประกาศแนวทางกรอบความโปร่งใส.pdf)ประกาศแนวทางกรอบความโปร่งใส.pdf[ ]814 Kb
Download this file (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 62.pdf)ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 62.pdf[ ]28 Kb
Download this file (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 62.pdf)ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 62.pdf[ ]41 Kb
Download this file (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 62.pdf)ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 62.pdf[ ]38 Kb
Download this file (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.63.pdf)ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.63.pdf[ ]36 Kb
Download this file (ผลการจัดซื้อเดือน กพ.63.pdf)ผลการจัดซื้อเดือน กพ.63.pdf[ ]1672 Kb
Download this file (รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างปี2562.pdf)รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างปี2562.pdf[ ]2077 Kb
Download this file (รายงานเรื่องร้องเรียนปี62.pdf)รายงานเรื่องร้องเรียนปี62.pdf[ ]464 Kb
Download this file (ร้องเรียน.pdf)ร้องเรียน.pdf[ ]9678 Kb
Download this file (สรุปผลจัดหาพัสดุต.ค.-พ.ย.62.pdf)สรุปผลจัดหาพัสดุต.ค.-พ.ย.62.pdf[ ]4252 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 ธันวาคม 2019 เวลา 15:35 น.
 


ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี