กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018 เวลา 09:12 น.

 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

                                              091                                                      

                                                นางสาวกิ่งแก้ว โสกัณทัต

                                             นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

                   092

                      นายวีระยุทธ บัวระภา

     เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

                000007             

                    นางสาวณัฐรดา ประทุมโม

                       นักเทคนิคการแพทย์

          000008

                 นางสาวพัชรา คำพรมมี

                      พนักงานบริการ

 แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019 เวลา 16:26 น.
 

ออนไลน์

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี