กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
โรงพยาบาลนาด้วง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วัชรี   
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2023 เวลา 14:34 น.

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยppt01

Attachments:
Download this file (ประกาศผลสสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์.pdf)ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน[ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย]676 Kb
 
ประกาศจังหวัดเลย เรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วัชรี   
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2023 เวลา 17:31 น.

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง ambu

Attachments:
Download this file (ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้).pdf)ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) [ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน]129 Kb
Download this file (รายละเอียดครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้).pdf)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ[รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาประมาณการ]625 Kb
Download this file (เอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้).pdf)เอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)[เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)]500 Kb
Download this file (แบบ บก06.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ[ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง]24 Kb
 
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ และระบบสุญญากาศ จำนวน 1 งาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วัชรี   
วันพุธที่ 13 กันยายน 2023 เวลา 19:49 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ และระบบสุญญากาศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างox

Attachments:
Download this file (A3แบบจัดทำระบบกีาซทางการแพทย์.pdf)แบบแปลน ขนาด A3[แบบจัดทำระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์และระบบสุญญากาศ ขนาด A3]1041 Kb
Download this file (A4จัดทำระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์.pdf)แบบแปลน[แบบจัดทำระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ และระบบสุญญากาศ โรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย]677 Kb
Download this file (BOQ เปล่า.pdf)บัญชีปริมาณวัสดุ เปล่า[บัญชีปริมาณวัสดุ เปล่า]32 Kb
Download this file (ปร.4.pdf)เอกสาร ปร.4[เอกสาร ปร.4]90 Kb
Download this file (ปร.5.pdf)เอกสาร ปร.5[เอกสาร ปร.5]26 Kb
Download this file (ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์.pdf)ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์และระบบสุญญากาศ จำนวน 1 งาน [ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์และระบบสุญญากาศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)]586 Kb
Download this file (ร่างขอบเขตของงานจัดทำระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์.pdf)รายละเอียดร่างขอบเขตของงาน[รายละเอียดร่างขอบเขตของงานจ้างจัดทำระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์]237 Kb
Download this file (แบบ บก06.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ[ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง]21 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กันยายน 2023 เวลา 19:55 น.
 
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วัชรี   
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2023 เวลา 19:44 น.

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง  001

Attachments:
Download this file (ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้).pdf)ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ฯ[ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ฯ]1507 Kb
 
รับสมัครผู้ช่วย แพทย์แผนไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2023 เวลา 10:11 น.

2023-09-07 10-08-10

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2023 เวลา 16:45 น.

Screenshot 2023-08-25_164415

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 46

ออนไลน์

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี