ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2020 เวลา 16:47 น.

 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม

ด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลางจำนวน 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2020 เวลา 16:49 น.