ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100mA พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2020 เวลา 16:42 น.

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่

ขนาดไม่น้อยกว่า 100mA.จำนวน 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2020 เวลา 16:45 น.