บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2019 เวลา 10:49 น.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคล

เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2019 เวลา 10:50 น.