นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาดเล็ก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 14:41 น.

 

1.ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาดเล็ก จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาดเล็ก จำนวน 4 เครื่อง
3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาดเล็ก

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 14:41 น.
 

ออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

link ภายนอก