เข้าสู่ระบบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2019 เวลา 12:10 น.

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 

1. นางสาวมินตรา นนทะโคตร

 

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

1. นายปพน อุรารักษ์

2. นายเสถียร ผูกพันธ์

3. นายนัตพล จันทร์สว่าง

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

1. นางสาวชลมาศ ดิษฐการ

2. นางสาวนิภาพร รินทะรักษ์

3. นางอนงค์ จอมคำสิงห์

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2019 เวลา 12:11 น.
 

ออนไลน์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส