เข้าสู่ระบบ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 11:05 น.

 

ด้วยโรงพยาบาลนาด้วง มีความประสงค์จะดำเนินการ

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน)

ให้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนาด้วง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุง

เพื่อเป็นค่าจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้


1.ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 ชื่อตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพ

1.2 ชื่อตำแหน่ง :พนักงานขับรถ

1.3 ชื่อตำแหน่ง :ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]1339 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 ธันวาคม 2019 เวลา 14:20 น.
 

ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส